"Sleipner" på besøg

Byens adoptivskib Sleipner, gæstede vor by lørdag d, 19/11.

Hun ankom kl. 10:00. Vor formand, borgmesteren, Leon med

flaget, nogle medlemmer af bestyrelsen, samt nogle menige

medlemmer, var mødt op for at byde velkommen. Det er jo

et par år siden vi sidst har haft besøg af skibet, så det var

rart at få hilst på besætningen, som i øvrigt er  uændret

bortset fra kokken.

 

Som det er de fleste bekendt, har det nærmest været en

tradition, at Sleipner besøgte os til vor årlige fregatskydning,

og at besætningen deltog i skydningen, men da man

har valgt at udnytte Sleipner i endnu højere grad

end tidligere, har der ikke været tid til den slags slendrian.

 

Efter modtagelsen blev hele besætningen inviteret til

frokost i marinestuen. en frokost som kommunen velvilligt

gav et beløb til. Borgmesteren var inviteret med, men han

havde for travlt til at kunne deltage. Det gik dog fint uden       

hans tilstedeværelse. Vi havde anrettet en lille buffet med

sild og diverse pålæg. Marineforeningen sponserede en

snaps og en øl pr. person. yderligere drikkelse var for

egen regning.  Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag

og aften.

Men, festlighederne sluttede ikke her. Sleipners

besætning kvitterede med at invitere os til middag

om bord på skibet søndag kl. 14:00, og det var vi

mange der takkede ja til. De havde stillet borde og

stole op i agterlugen, så vi fik serveret forloren skilpadde

i lasten, der var ikke meget lys. Da maden var fortæret

hyggede vi os i messen nogle timer, så vi fik endnu

en hyggelig dag

 

Mandag var det atter arbejdsdag, de skulle direkte til

Frederikshavn for at laste til Bornholm. Og vi var

naturligvis på kajen for at ønske god vind.

De lettede kl. 10:00 (og der var ingen vind)

så der var udsigt til en rolig sejlads.

 

 

Retur til forside